fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από το “Digital Panda” (στο εξής «εμείς» ή «εμάς»), ως υπεύθυνη επεξεργασίας, με έδρα τον Κορυδαλλό, οδός Αιγάλεω 128, ΤΚ 18121, τηλ. 210-4953192 / 6945-282189, email : info@digitalpanda.gr, website: www.digitalpanda.gr

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας, σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο email : info@digitalpanda.gr

 1. Λίγα λόγια για το «Digital Panda»

Η  «Digital Panda»  δραστηριοποιείται στον χώρο των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, Storytelling Copywriting, Content Writing, Email Marketing, και Branding για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στον ιστότοπο, www.digitalpanda.gr

 

 1. «Προσωπικά Δεδομένα»

Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

 

 1. Επεξεργασία «Προσωπικών Δεδομένων»

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή με τον σκοπό, για τον οποίο προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα μας παρέχετε, μέσω της ιστοσελίδας www.digitalpanda.gr. Αυτά τα Δεδομένα ενδέχεται να αφορούν, ενδεικτικώς, πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, φύλο, γενέθλια), οικονομικά δεδομένα (τραπεζικός λογαριασμός), πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

 

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας, διεξάγεται είτε από το προσωπικό του Digital Panda, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από το Digital Panda και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την παροχή υπηρεσιών, μέσω της Ιστοσελίδας και συναφών με το αντικείμενό της, όπως λ.χ. ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικά :

Παραγγελίες υπηρεσιών ή λήψη προσφοράς: Το Digital Panda επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών, την παροχή προσφοράς αναφορικά με αιτηθείσα παροχή υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Το Digital Panda σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, σχετικά με προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει (π.χ. για νέες υπηρεσίες, διαγωνισμούς, κ.λπ.).

Web push notificationsΑνάλογα με την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τα νέα μας, τις υπηρεσίες μας.

       Επικοινωνία: Το Digital Panda χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα, που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Viber/SMSΤο Digital Panda σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε στο κινητό σας με γραπτό μήνυμα  SMS, είτε μέσω της εφαρμογής Viber, σχετικά με προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει το Digital Panda (π.χ. για νέες υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες, διαγωνισμούς, κ.λπ.).

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Digital Panda, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με υπηρεσίες μας.

Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της παροχής των περιγραφομένων στο παρόν, αλλά και στην Ιστοσελίδα, υπηρεσιών μας,

τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,

τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κ.ά.),

το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής λογισμικού, αποθήκευσης δεδομένων, έρευνας και ανάλυσης, εύρεσης προσωπικού, διαχείρισης πελατολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικών/ οικονομικών υπηρεσιών.

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

να τηρούν εχεμύθεια,

να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα, χωρίς την άδεια του Digital Panda,

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να στείλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. πάντοτε τηρουμένων κατάλληλων εγγυήσεων για τη διαβίβαση των Δεδομένων, όπως αυτές υπαγορεύονται από τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. (GDPR).

 

 

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, προκειμένου να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού, λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Digital Panda.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται, όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου έχει απαιτηθεί, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όποτε τούτο είναι αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την παρούσα Πολιτική, για να έχετε γνώση των τρόπων προστασίας των Δεδομένων σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου, τροποποιήθηκε τελευταία φορά, στις 10 Φεβρουαρίου 2023.

 

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail : info@digitalpanda.gr

 

 1. Απάντηση στα αιτήματά σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Digital Panda μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 1. Εξέλιξη των αιτημάτων σας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε email, στη διεύθυνση : info@digitalpanda.gr

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην Ιστοσελίδα μας, και κατάρτισης προφίλ με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων διαφημίσεων/ προσφορών, οι οποίες δεν έχουν για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο-Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Εφαρμοστέο Δίκαιο, είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια, για την επίλυση τυχόν διαφοράς, που θα ανακύψει από/ή είναι σχετική με την Πολιτική Απορρήτου, αρμόδια τυγχάνουν τα Δικαστήρια του Πειραιά.